Tin tức - Sự kiện

Đăk Tờ Re: Mở hướng giúp dân giảm nghèo

Đăk Tờ Re: Mở hướng giúp dân giảm nghèo

(20/07/2017)

Thực hiện sự chỉ đạo của huyện, trong những năm gần đây, Đảng ủy, UBND xã Đăk Tờ Re (huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) tập trung các nguồn lực hỗ trợ dân thực hiện các mô hình phát triển kinh tế và giảm nghèo. Các chương trình, mô hình đang tạo ra những chuyển biến tích cực góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Hỗ trợ đồng bào dân tộc tái định cư xóa đói, giảm nghèo

Hỗ trợ đồng bào dân tộc tái định cư xóa đói, giảm nghèo

(20/07/2017)

Chính quyền xã Mường Mô đã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các nguồn vốn chính sách của Đảng và Nhà nước để giúp người dân tái định cư ổn định đời sống.
 

Hỗ trợ sản xuất để xóa nghèo bền vững

Hỗ trợ sản xuất để xóa nghèo bền vững

(20/07/2017)

Việc hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) lâu nay giống như việc trao cho người dân “chiếc cần câu”, song “chiếc cần câu” này bị chia làm nhiều khúc, nên khó phát huy được hiệu quả.
 

Huyện Lương Sơn hướng tới giảm nghèo bền vững

Huyện Lương Sơn hướng tới giảm nghèo bền vững

(20/07/2017)

Là huyện cửa ngõ phía đông của tỉnh, tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, huyện Lương Sơn có lợi thế về vị trí địa lý, là đầu mối giao lưu kinh tế, văn hóa - xã hội. Trên địa bàn huyện có khu công nghiệp thu hút nhiều lao động trong và ngoài huyện. Đây là điều kiện thuận lợi để Lương Sơn phát triển thành vùng động lực kinh tế của tỉnh. Trong những năm qua, huyện Lương Sơn đã có những bước tiến đáng ghi nhận trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Giảm nghèo về thông tin

Giảm nghèo về thông tin

(20/07/2017)

Người ta từng ví thông tin như chìa khóa của quyền lực, thông tin là sức mạnh, thông tin là tri thức, thông tin là phát triển. Không có thông tin, con người dễ trở nên “tù túng” trong cả nhận thức và hành động, suy nghĩ và việc làm, từ đó cuộc sống thêm quẩn quanh trong đói nghèo, lạc hậu.

Tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ thoát nghèo

Tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ thoát nghèo

(19/07/2017)

Thực hiện Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 18-1-2016 của UBND quận Liên Chiểu về đề án “Giảm nghèo trên địa bàn quận Liên Chiểu giai đoạn 2016-2020” và Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 24-2-2016 về “Thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2016”, đến nay, công tác giảm nghèo ở Liên Chiểu  (TP Đà Nẵng) đã mang lại những kết quả khả quan.