Tin tức - Sự kiện

Phú Thọ: Tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững

Phú Thọ: Tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững

(24/09/2017)

Từ ngày 5-1-2016, Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 (gọi tắt là QĐ 59) của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 bắt đầu có hiệu lực. Đây được coi là "bảo bối" quan trọng để chúng ta giảm nghèo một cách bền vững. Thực tế, những năm qua cấp ủy, chính quyền và các tổ chức hội, đoàn thể các cấp trên địa bàn tỉnh đã tập trung nguồn lực và đề ra nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả trong việc hỗ trợ người dân xóa đói giảm nghèo. Chương trình đã đạt được những kết quả quan trọng, cơ bản và toàn diện, tạo được sức mạnh tổng hợp tạo điều kiện cho người nghèo tự vươn lên xóa đói giảm nghèo (XĐGN), xây dựng xã hội phát triển bền vững. Tuy nhiên, muốn QĐ 59 đi sâu vào cuộc sống thì cần đến sự thay đổi lớn về phương pháp và nhận thức.

Phú Thọ: Tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững

Phú Thọ: Tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững

(24/09/2017)

Từ ngày 5-1-2016, Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 (gọi tắt là QĐ 59) của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 bắt đầu có hiệu lực. Đây được coi là "bảo bối" quan trọng để chúng ta giảm nghèo một cách bền vững. Thực tế, những năm qua cấp ủy, chính quyền và các tổ chức hội, đoàn thể các cấp trên địa bàn tỉnh đã tập trung nguồn lực và đề ra nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả trong việc hỗ trợ người dân xóa đói giảm nghèo. Chương trình đã đạt được những kết quả quan trọng, cơ bản và toàn diện, tạo được sức mạnh tổng hợp tạo điều kiện cho người nghèo tự vươn lên xóa đói giảm nghèo (XĐGN), xây dựng xã hội phát triển bền vững. Tuy nhiên, muốn QĐ 59 đi sâu vào cuộc sống thì cần đến sự thay đổi lớn về phương pháp và nhận thức.

Công nghệ sinh học giúp đồng bào xóa đói, giảm nghèo

Công nghệ sinh học giúp đồng bào xóa đói, giảm nghèo

(23/09/2017)

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lai Châu có 63 hợp tác xã đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp cùng hàng trăm trang trại, gia trại nông nghiệp.

Gắn giảm nghèo với xây dựng nông thôn mới

Gắn giảm nghèo với xây dựng nông thôn mới

(23/09/2017)

Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở xã Sơn Nguyên huyện Sơn Hòa, Phú Yên đã có 229 hộ thoát nghèo. Toàn xã còn 56 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,37%.

 

Nhiều mô hình mới cho người nghèo ở Bạc Liêu

Nhiều mô hình mới cho người nghèo ở Bạc Liêu

(23/09/2017)

Bạc Liêu vốn được coi là vựa lúa, vựa cá và kho muối ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, thời gian gần đây do chi phí sản xuất tăng cao, khó khăn trong tiêu thụ và dịch bệnh nên một số mặt hàng làm ra bán không có lời. Để khắc phục tình trạng trên, nhiều mô hình mới đã ra đời.

 

Vốn vay ưu đãi giúp người dân xóa đói giảm nghèo

Vốn vay ưu đãi giúp người dân xóa đói giảm nghèo

(23/09/2017)

Những năm qua, nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) thông qua hoạt động ủy thác với các tổ chức hội, đoàn thể đã giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo; có hộ vươn lên thành điển hình sản xuất kinh doanh giỏi.