Mô hình giảm nghèo hiệu quả

Quảng Bình: Dồn lực thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững

Quảng Bình: Dồn lực thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững

(25/10/2019)

Những năm qua, Quảng Bình đã nỗ lực lồng ghép các chương trình, đề án và huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ nông dân giảm nghèo. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo hằng năm của địa phương giảm mạnh. Nhiều hộ nghèo đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, cùng với sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương để tạo lập đời sống ổn định cho chính gia đình mình, góp phần vào thành công chung trong cuông cuộc giảm nghèo bền vững của tỉnh.

Cà Mau: Nâng cao chất lượng tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Cà Mau: Nâng cao chất lượng tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

(25/10/2019)

Những năm qua, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020), hạn chế tái nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện  đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản theo Nghị quyết Quốc hội đề ra, tỉnh Cà Mau đã tập trung mọi nguồn lực, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị nhằm hiện thực hóa mục tiêu của Quốc hội và Quyết định của Thử tướng Chính phủ đã đề ra trong việc giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Lai Châu: Giải quyết nhu cầu của người dân, thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn

Lai Châu: Giải quyết nhu cầu của người dân, thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn

(24/10/2019)

Diện mạo nông thôn miền núi từng bước thay đổi, người dân được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản. Đời sống của nhân dân, nhất là ở các xã nghèo từng bước được nâng lên, nhiều hộ thoát nghèo và trở thành hộ khá, giàu... Đó là những kết quả nổi bật mà Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 đem lại trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sức dân được phát huy, họ làm chủ làng bản quê hương mình

Sức dân được phát huy, họ làm chủ làng bản quê hương mình

(24/10/2019)

Chính sách về xóa đói, giảm nghèo của Đảng và Nhà nước ta trong những năm qua được xác định là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của đất nước. Những kết quả tích cực của công tác xóa đói, giảm nghèo mang lại là nhờ sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, trong đó phải kể đến đóng góp của công tác tuyên truyền. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên đã có cuộc trò chuyện với ông Ngô Đình Tiến, Phó Giám đốc Sở TT&TT Bắc Giang xoay quanh hiệu quả của công tác tuyên truyền giảm nghèo bền vững.

Điện Biên: Tập trung đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin và truyền thông

Điện Biên: Tập trung đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin và truyền thông

(24/10/2019)

Truyền thông và giảm nghèo về thông tin là 1 trong 5 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Sau 3 năm thực hiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên, người dân được nâng cao khả năng tiếp cận thông tin; xây dựng, củng cố hệ thống thông tin cơ sở; tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội.

Giảm nghèo bền vưng: Nhà nước, hỗ trợ bằng cách

Giảm nghèo bền vưng: Nhà nước, hỗ trợ bằng cách "cho không” đang tạo tâm lý ỷ lại cho người dân.

(18/10/2019)

Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia MTQG) giảm nghèo bền vững giai đọan 2011 - 2015 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm nhanh và bền vững. Tuy nhiên, vẫn có không ít hộ nghèo dù đã nhận được nhiều sự hỗ trợ của Nhà nước, nhưng vẫn mãi nằm trong nhóm nghèo “bền vững”. Tâm lý chung của không ít hộ nghèo là nếu còn tên trong danh sách hộ nghèo vẫn còn nhận được những hỗ trợ từ Chính phủ, nếu ra khỏi danh sách đó, lên mức cận nghèo thôi, mọi sự hỗ trợ sẽ không còn.Trong khi người cận nghèo thì có khá khẩm hơn người nghèo là mấy. Chính điều này đang tạo nên tâm lý “sợ thoát nghèo” của các hộ nghèo hiện nay. Trước thực trạng này, nhiều chuyên gia cho rằng, chính sự thiếu hợp lý trong cách hỗ trợ của Nhà nước, hỗ trợ bằng cách "cho không” đang tạo tâm lý ỷ lại cho người dân.