Tấm gương điển hình tiên tiến

Ngân Sơn nỗ lực giảm nghèo

Ngân Sơn nỗ lực giảm nghèo

(21/09/2020)

 Những năm qua, công tác giảm nghèo luôn được huyện Ngân Sơn đặc biệt quan tâm. Nhờ đó, người dân đã từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế, giúp cải thiện đời sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững.


Nỗ lực giảm nghèo ở huyện vùng cao biên giới Nậm Nhùn

Nỗ lực giảm nghèo ở huyện vùng cao biên giới Nậm Nhùn

(14/09/2020)

 Thời gian qua, công tác giảm nghèo luôn được huyện vùng cao biên giới Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu đặc biệt quan tâm. Nhờ đó, người dân đã từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế, giúp cải thiện đời sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững trên địa bàn.


Sủng Thài nỗ lực giảm nghèo

Sủng Thài nỗ lực giảm nghèo

(07/09/2020)

 Xã Sủng Thài cách trung tâm huyện Yên Minh khoảng 12 km, nhưng là xã có điều kiện tự nhiên khó khăn nhất huyện với 19 thôn, bản và có tới 98% là đồng bào dân tộc Mông; toàn xã hiện có 1.267 hộ, 7.460 khẩu, tỷ lệ hộ nghèo còn 48,7%.

Xóm Kế nỗ lực giảm nghèo bền vững

Xóm Kế nỗ lực giảm nghèo bền vững

(04/09/2020)

 Là 1/36 thôn, bản đặc biệt khó khăn của tỉnh, những năm trước đây, xóm Kế, xã Mường Chiềng (Đà Bắc) thuộc diện "3 không”: không điện, không đường, không nước sinh hoạt. Thu nhập bình quân đầu người năm 2013 chỉ đạt 2,7 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo chiếm đến 95%. Từ thực tế đó, Nhà nước đã quan tâm, hỗ trợ nguồn kinh phí để xây dựng hệ thống hạ tầng thiết yếu cơ bản. Hỗ trợ sinh kế giúp Nhân dân ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Khởi sắc bức tranh giảm nghèo ở Quản Bạ14

Khởi sắc bức tranh giảm nghèo ở Quản Bạ14

(01/09/2020)

 Qua điều tra, rà soát theo tiêu chí chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều trước khi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn huyện Quản Bạ có trên 6.780 hộ nghèo, chiếm 61%. Từ sự thay đổi nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và chính người dân nơi đây trong việc đổi mới phương thức sản xuất..., những năm qua nhiều hộ nghèo đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu, giúp đỡ những gia đình khác, góp phần đưa chính sách giảm nghèo phát huy hiệu quả.

Bằng Vân nỗ lực giảm nghèo

Bằng Vân nỗ lực giảm nghèo

(27/08/2020)

 Những năm qua, từ các chương trình, dự án giảm nghèo, Đảng bộ, chính quyền xã Bằng Vân (Ngân Sơn) đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vươn lên thoát nghèo.