Tin tức - Sự kiện

"Cú sốc" Covid-19 tác động nghiêm trọng đến nỗ lực giảm nghèo toàn khu vực

(02/04/2020)

 "Cú sốc Covid-19 cũng tác động nghiêm trọng đến nỗ lực giảm nghèo trên toàn khu vực. Ước tính theo kịch bản cơ sở về tăng trưởng, số người thoát nghèo toàn khu vực giảm 24 triệu người trong năm 2020 so với trường hợp không có đại dịch (theo ngưỡng nghèo 5,50 USD/ngày)", Ngân hàng Thế giới nhận định.

Quảng Bình: Đẩy mạnh truyền thông về giảm nghèo bền vững

Quảng Bình: Đẩy mạnh truyền thông về giảm nghèo bền vững

(02/04/2020)
 Thời gian qua, hoạt động thông tin truyền thông không chỉ giúp các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình triển khai chính sách kịp thời, đầy đủ mà còn giúp người nghèo nắm được các thông tin, chính sách và học hỏi các gương sáng vươn lên thoát nghèo.
Nỗ lực giảm nghèo bền vững- Thực tiễn từ tỉnh Nghệ An

Nỗ lực giảm nghèo bền vững- Thực tiễn từ tỉnh Nghệ An

(01/04/2020)

 Cùng với nỗ lực từ phía người dân, tỉnh Nghệ An quan tâm đẩy mạnh chương trình, dự án gắn với giảm nghèo bền vững. Các chính sách về giảm nghèo đều được thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước nên đã phát huy hiệu quả tích cực, hoàn thành tốt việc xóa hộ đói, giảm hộ nghèo, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Tích cực góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững

Tích cực góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững

(01/04/2020)

 Triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách và tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng, Agribank chung tay cùng ngành Ngân hàng và hệ thống chính trị làm nên thành công ấn tượng của công cuộc xoá đói giảm nghèo tại Việt Nam thời gian qua.

Sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo đa chiều

Sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo đa chiều

(20/03/2020)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo đa chiều (chung và đối với trẻ em) làm cơ sở đo lường và đề xuất định hướng giảm nghèo giai đoạn tiếp theo; xây dựng khung chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hà Giang: Năm 2019 giảm 4,44% hộ nghèo

Hà Giang: Năm 2019 giảm 4,44% hộ nghèo

(18/03/2020)

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Giang, đến thời điểm 31/12/2019, toàn tỉnh Hà Giang giảm được 4,44% hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 31,17% vào cuối năm 2018 xuống còn 26,73% vào cuối năm 2019 (theo Chuẩn nghèo đa chiều, áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020).