Tin tức - Sự kiện

Long Trạch: Phát triển nông nghiệp gắn với công tác giảm nghèo

Long Trạch: Phát triển nông nghiệp gắn với công tác giảm nghèo

(21/09/2020)

 Nhờ triển khai hiệu quả công tác dân vận trong thực hiện Chương trình đột phá Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) gắn với công tác giảm nghèo, những năm qua, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An khơi dậy sự sáng tạo, sức mạnh từ nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, đời sống người dân được nâng cao.

Sơn Hà: Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để giảm nghèo

Sơn Hà: Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để giảm nghèo

(21/09/2020)

 Trong giai đoạn 2016 - 2020, huyện Sơn Hà đã nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững. Thành quả lớn nhất là đầu năm 2018, Sơn Hà là một trong 8 huyện của 6 tỉnh được ra khỏi danh sách huyện nghèo của cả nước.

Xóa đói giảm nghèo bền vững ở Mường Nhé

Xóa đói giảm nghèo bền vững ở Mường Nhé

(21/09/2020)

 Là huyện biên giới, những năm qua công tác xóa đói giảm nghèo luôn được Ðảng bộ, chính quyền huyện Mường Nhé quan tâm. Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo bền vững, huyện Mường Nhé đã đạt nhiều thành tựu đáng mừng, đời sống nhân dân, nhất là khu vực vùng cao, biên giới ngày càng ấm no, đủ đầy hơn; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 74,02% (năm 2015) xuống còn 58,43% (năm 2020)...

Tập huấn giảm nghèo thông tin năm 2020

Tập huấn giảm nghèo thông tin năm 2020

(21/09/2020)

 Ngày 17/9, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị tập huấn giảm nghèo thông tin năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được trực tuyến đến 11 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Lào Cai tập trung giảm nghèo bền vững

Lào Cai tập trung giảm nghèo bền vững

(21/09/2020)

 Giai đoạn 2016 - 2020, công tác giảm nghèo đã được các ngành, địa phương của tỉnh Lào Cai triển khai hiệu quả với nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, góp phần giúp người dân từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Qua 5 năm, toàn tỉnh có hơn 39 nghìn hộ thoát nghèo. Tỷ lệ giảm nghèo bình quân đạt 5,17%, với 7.800 hộ/năm, vượt gần 30% kế hoạch so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, đạt 103,4% kế hoạch so với mục tiêu Đề án “Giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020”.

Chuyển đổi số để xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo

Chuyển đổi số để xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo

(17/09/2020)

 Thúc đẩy ứng dụng CNTT, chuyển đổi số để xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo đã được tập trung bàn thảo tại Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện nội dung TT&TT thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 do Bộ TT&TT tổ chức ngày 16/9.